top of page

Yeni Nesil Bakım Yönetim Sistemi AVADAN

avadanlo.png
Bakım Yönetim Yazılımı

 

İşletmelerin elinde bulunan gemilerin ve sabit kıymet varlıklarının korunması, idamesi, işletme sorunları ve kayıplarının azaltılması, Performans ve Verimliliğin arttırılması, “Etkili Bakım ve Hizmet” hedefine ulaşılması, ancak “Önleyici” bir Bakım anlayışı, Planlanan zamanda Bakım ve Toplam Katılım ile mümkün olabilmektedir.

 

AVADAN  sayesinde   gemilerde kullanılan ana makine ve yardımcı makinelerin «bakımlarını», «yedek parçalarını» ve bunlara bağlı ekipmanların bakımını, kontrol altında tutulmaktadır.

 

Bakımı takip edilecek parçalar zaman aralıklı bazında takip edilebilmektedir. Bunun yanında Bakım Sistemi kapsamında iş emirleri yaratılabilir ve bu iş emirlerini parça ve makineler ile eşleştirilmektedir. Böylece hangi makine veya parça için hangi işin yapılması gerektiği belirlenmektedir.

AVADAN  ile tanımladığınız koşullara göre  yapılması gereken  «Bakım Planlama» Emirlerini Bakımı yapacak personel, Bakım Zamanı ve kullanılacak Araç-Gereçler gibi detaylar tanımlanmaktadır.

 

AVADAN  bu amaca hizmet edecek önemli bir araç olarak tasarlanmıştır :

• Önleyici Bakımı gerçekleştirebilmek,

• Sistematik ve etkili bir planlama,

• Bu planın verimli bir şekilde uygulanması,

• Bakıma ilişkin maliyet bilgilerinin toplanması,

• Haberleşme sistemlerinin ve birimlerinin güvenilirliğini artırmak

 

AVADAN'ın Kazançları 

 

AVADAN  yazılımının  kurulumu ve işletilmesi neticesinde ;

        > Bakım maliyetlerinde                             %15 - %30    tasarruf

        > Yedek parça stok maliyetlerinde           %15 - %20    azalma

        > Duruş sürelerinde en az                        %25              azalma

        > Arıza sayısında                                      %40 - %80    azalma

        > Arızaya müdahale                                  süresinde     azalma

 

  • Bakım bilgilerini detay bazda, istenildiği anda, doğru olarak analiz edebilme imkanı

  • Denetimlerde bakım açısından şirketin olumlu vizyon sunması

  • Bakım bütçelerinin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulup yönetilmesi

  • Bakım planlaması yapabilme imkanı

  • Ekipmanların bakım kontrolünün iyi yapılması sonucu daha kaliteli üretim yapılması

  • Ürün maliyetlerinin bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı düşmesi

  • Bakım personelinin eğitim ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi

  • Şirketin kurumsal yapısına katkıda bulunması  hedeflenmektedir.

 
AVADAN'ın Yetenekleri

 

GELİŞİMPARK ‘ ın geliştirdiği yazılım,  internet üzerinden  Web-Tabanlı ve tek veri tabanı altında (merkezi yapıda) çalışmakta ve aşağıdaki ana fonksiyonları içermektedir ;

 

Ekipman ve bakım tarihçelerini izlenmesi,

 

«Tamamlanmış İşler», «Süresi Geçmiş İşler», «Yapılmakta olan işler» gibi statüleri yönetme,

 

İşgücü, kaynak ve yedek parça ihtiyaçlarının planlanması,

Ekipman, bileşen ve sarf yerleri bazında bakım maliyetlerinin toplanması,

 

Performans Bazlı Takip ve Yönetimi içeren raporların hazırlanması ;

 

      > Bakım personelinin performansları

      > En çok oluşan Arızalar

      > En çok kullanılan Malzemeler

      > En çok arızalanan Ekipmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik4.jpg
bottom of page