top of page

Enerji İşletim ve Bakım Yönetim

Enerji Santrallerinin İşletim, Önleyici ve Koruyucu Bakım  faaliyetleri için gerekli olan;

 • Süreç Tasarımları

 • BYS için gerekli olan yazılım

 • Bakım alt yapısı çalışmaları

 • Yazılım kullanıcı eğitimi

 • BYS eğitim müfredatı

 • Danışmanlık hizmetleri

 • İşletim desteği

ile ilgili mal ve hizmetlerin tedariki

sağlanmaktadır.

 

Bakım Yönetimi yazılımımız AVADAN ile  Planlama Emirlerini, Bakımı Yapacak Personel, Bakım Zamanı ve Kullanılacak Araç-Gereçler gibi detayları tanımlayabilirsiniz.

 

Ayrıca yazılımımız aşağıdaki hizmetleri görecek şekilde tasarlanmıştır:

 • Önleyici bakımı gerçekleştirebilmek, sistematik ve etkili bir planlama,

 • Bu planın verimli bir şekilde uygulanması,

 • Bakıma ilişkin maliyet bilgilerinin toplanması,

 • Haberleşme sistemlerinin ve birimlerinin güvenilirliğinin artırılması

BYS’nin kurulumu ve işletilmesi neticesinde grubunuzun santrallerinde:

 • Plansız Duruşlarda           %20 azalma

 • Malzeme Giderlerinde     %20 azalma

 • Stoklarda                          %18 azalma hedeflenmektedir.

Enerji-İşletim.png
Grafik4.jpg
Bys1.jpg
Bys3.jpg
bottom of page