top of page

Performansa Dayalı Lojistik

 • PDL Genel Yaklaşımımız

 

Uzun dönemli ve ayrı lojistik sözleşmeler (anlaşmalar) yaparak, klasik tedarik kapsamındaki bakım, eğitim, veri, doküman ve yedek parça tedarik etmek yerine;

Belirlenen Performans Kriterlerini (güvenilirlik, harekata hazırlık, maliyet, lojistik iz, lojistik süre, vb.)   en uygun kamu-özel sektör işbirliği ile tedarik etme yaklaşımıdır.

 • Performansa Dayalı Lojistik nedir?

 

Kültür değişimi için bilinçlendirme, son kullanıcının gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedarikçiden tekil ürün değil performans satın alınması, uzun vadeli ilişkilerin kurulması, karşılıklı risk paylaşımının yapılması, program yönetimi bakış açısının ele alınması, süreçte yer alan her birimin kendi öz yeteneklerine (core competency) yönelmesi, tedarikçiye “nasıl” değil “ne” istendiğinin belirtilmesi ve odak noktasının ömür devri olması, stratejik ve akıllı tedarik yapılması, katma değer yaratılmasıdır.

 • Lojistik Disiplinlerin Entegrasyonu

Bakım, yedek parça, teknik doküman, özel test ve ölçü aletleri, yazılım, donanım, personel, eğitim, altyapı, paketleme-elleçleme-ulaştırma, konfigürasyon

 • Demodelik Yönetimi

Proaktif yaklaşım, farkındalık, hazırlık, tasarım, değerlendirme, analiz, uygulama

 • İdame Yönetimi

Maliyet etkinlik, esneklik, hız, teknik ve lojistik sürelerde iyileşme.

PDL Hizmet Kapsamımız ve Üstünlüklerimiz

PDL3.jpg
PDL’de İdame Projesi

 • PDL kapsamında somut bir adım olarak tasarlanmaktadır.

 • Karmaşık sistemlerin idamesi ve özel sektör uygulamalarının hayata geçirilmesi ile daha etkili ve verimli olacaktır.

 • Hızlı ve elastik bir idame sistemi kazanılacaktır.

İdame Destek-Yeteneklerimiz

 

 • Uygulama yapılan Cihaz ve Malzeme bilgilerine ait verilerin toplanması ve analiz edilerek, gelecek Bakım ve Onarımlar için Karar Destek bilgilerinin sunulması,

 • Arıza ve Onarım faaliyetlerine ait verilerin toplanması ve analiz edilerek, arıza istatistiklerinin tutulması, Modifikasyon ve Elden Çıkarma karar destek kararına yardımcı olunması,

 • Konfigürasyon ve İdame faaliyetleri çerçevesinde değişikliklerin takibi ve raporlanması,

 • Bakım ve Onarım faaliyetleri ve muhtemel Modifikasyon ve Konfigürasyon değişikliklerinde doküman değişikliklerinin yapılmasıdır.

 

Ürün Destek Entegratörü rolünde GelişimPark;

 • Öngörülen yapının dizaynı aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesine,

 • Sözleşme hazırlanmasına,

 • İdame ve Bakım kapsamındaki Tedarik süreçlerinin işletilmesine,

 • Veri Tabanı hazırlanmasına,

 • Bilgi Sistemi yaratılması ve ilgili Yazılımların adaptasyonu ve entegrasyonuna (ELD, BYS, Stok, Satınalma, Muhasebe,..)

 • Analiz ve karar destek konularında yetkin insan kaynağı, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Destek Sağlayıcı olarak hizmet vermeye hazırdır.

bottom of page