top of page

Entegre Lojistik Destek

ELD Hizmetleri

GELİŞİMPARK, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren/girecek sistem ve alt sistemler için ;

  • “Entegre Logistik Destek (ELD) / Integrated  Logistics Support (ILS)” sistemlerinin kurulması,

  • Lojistik Destek unsurları, Ömür Devre Maliyet Analizi ve bunlara ait yazılımların geliştirilmesi,

  • ELD kapsamında sistem/alt sistem kullanıcı kitaplarının hazırlanması, sistem/alt sistem konusunda eğitim dokümanlarının hazırlanması, kapsamında tecrübeli ekibiyle faaliyette bulunmaktadır.

GELİŞİMPARK - ELD ekibiyle,  daha önce MİLGEM, LCT, LST, LDG ROMÖRK, AGM ve ADKG Projelerinde görev yapmış olup, ELD konusunda hizmet veren özel firmadır.

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına yönelik olarak maksimum yerli katkı ile inşa edilen Askeri Gemi Projelerinin Ömür Devri süresince, Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak;

  • Lojistik Destek Analizleri (LDA) dokümanlarının, yazılımının ve uygulama hizmetinin teknik özelliklerini,

  • Denetim ve Muayene Metodlarını ve ilgili faaliyetleri konu alır.

​​

İhtiyaçların tespitinden itibaren ELD Hizmetlerimiz;
  • Tasarımı ve Üretimi,

  • Tedariki, Depolanması ve Dağıtımı,

  • İşletme Bakım Onarımı ve Kullanımından kaldırılmasına kadar

her safhada yapılan Lojistik Destek faaliyetlerin birbirleriyle ilişkili olarak belirlenen esaslar doğrultusunda, en az düzeyde kağıt kullanımı ile bilgisayar ortamında yapılmasını ve emniyetli bilgi paylaşımını sağlayan bir ekosistemdir.

Banner Slider1.jpg
ELD.jpg
bottom of page