top of page

SCADA ve (Performans İzleme Sistemi) MEGAPOWER

Screenshot 2022-12-27 at 00.00.15.png
 • Gelişimpark’ın geliştirdiği MEGAPOWER yazılımı ile Termik santralların ve Tesislerin ekipman bazında performanslarının izlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojik altyapı kurulur.

 • Bu sayede Santral ve Tesis performanslarının ve gelirlerinin artırılması yönünde yapılacak iyileştirme ve bakımlar için gerekli veriler elde edilmiş olur.

 • Sahadaki sensörlerden gelen bilgilerin sistem tarafından sürekli takip edilir ve oluşturulan uyarı sinyalleri ile oluşabilecek arızaları önceden fark edebilir. Bu sayede Kestirimci Bakım uygulaması kolaylaştırılır.

 • Enerji Santralinde veya Petro Kimya tesislerinde olması gereken değerleri ve işletme verileri ile performansını değerlendirir.

 • Mekanik, hidrolik, ve termodinamik parametreleri takip eder ve bunların santral veya tesisin performansına olan etkilerini ve performans düşmesinin nerede olduğunu gösterir.

 • Sistemin kullanılması ile yapılacak Planlı Bakımlar sayesinde meydana gelen bozunumlar asgari seviyeye düşürülebilir ve elektrik tüketimlerinde ciddi oranda azalma sağlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etki-Çözüm Analizi ile Kayıp Sebeplerini Gösterir
 • Santralin performansını gerçek zamanlı grafikler ile takip eder.

 

 • Gerçekleşen performans ile beklenen performansı karşılaştırır.

 

 • Santralde sorunlar oluşmadan, sorunların kaynağını bulur ve uyarı verir.

 

 • Santralin performansını online ölçerek üretim maliyetlerini ve kayıpları gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıpların ve Maliyetlerin Anlık Takibi
 • Uzun süreli (10 yıl kadar) veri ve bozunum trendlerinin izlenmesi ve ekonomik analiz modülü ile 

 

 • Gelecekteki istasyon çıktılarının ekonomik analiz ile de tüketimi tahmin edebilir.

 • Etki çözüm ve ekonomik analiz özellikleri ile performans bozunumlarının muhtemel sebepleri ile bu bozunumların sistem çıktısı, elektrik tüketimi ve maliyetlere olan etkilerini görebilir.

 • Ayrıca, sistem sayesinde yapılan bakım veya iyileştirmelerin performansa ne kadar etki ettiği ölçülebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scada1.png
Scada2.png.jpg
FILTRE KIRLENME VAR.png
Scada.jpg
bottom of page